vizija

Misija - Vizija

VIZIJA 
"Maočanka-Commerce" će u narednom periodu težište svojih aktivnosti usmjeriti na:
- kontinuirano istraživanje i zadovoljavanje potreba tržišta, 
- unapređenje i njegovanje dugoročnih odnosa sa kupcima,
osvajanje novih kupaca i tržišta
- rast i razvoj
- unapeđenje kvaliteta svojih proizvoda i usluga
- jačanje funkcije upravljanja ljudskim resursima

MISIJA
Zadovoljiti potrebe kupaca ulaganjem u znanje i tehnologiju, te proizvodnjom stvarati novu vrijednost u okruženju.
Preduzeće „Maočanka-Commerce“  svoj rast i razvoj gradi na temelju svojih strateških ciljeva, a to su:
·         Vrhunska kvaliteta proizvoda,
·         Sigurna i zdrava hrana,
·         Stanardiziran proizvod,
·         Stvaranje, održavanje i unaprijeđivanje korektnih partnerskih odnosa sa dobavljačima i kupcima
·         Povećavanje zadovoljstva kupca,
·         Osiguranje dobrih radnih uvjeta,
·         Kontrola
·         Neprekidno ulaganje u razvoj i tehnologiju
·         Stručno osposobljavanje zaposlenih
·         Povećanje efikasnosti i efektivnosti svih procesa rada i povećanje profitabilnosti ukupnog poslovanja,
·         Smanjivanje troškova poslovanja uz nastojanje svih zaposlenih da svoje obaveze naprave na vrijeme i dobro

Kako bi se ispunili ciljevi svi zaposlenici daju svoj osobni doprinos uvođenjem, dosljednom primjenom i poboljšavanjem Sustava upravljanja kvalitetom, usklađenim sa zahtjevima IFS standarda.