Gradi se fabrika za preradu voća

20131211 134528 1
„MAOČANKA-COMMERCE“ DOO Maoča je u 2013 godini počela izgradnju fabrike za preradu voća, gdje je planirano ulaganja oko 1,5 mil KM.
Radi se o fabrici koja će u prvoj fazi imati kapacitet prerade oko 3000 tona voća godišnje.
Otvorenje ove fabrike očekuje se početkom 2014 godine.