destilarija

Voćni destilati

Nema tajni u proizvodnji naših destilata.Sa sigurnošću tvrdimo da su naši destilati potpuno prirodni, proizvedeni od tehnološko zrelog konzumnog voća, što je prvi uslov za proizvodnju voćnih destilata vrhunskog kvaliteta. Pored izbora kvalitetnog I zrelog voća, kao glavni preduslov visokog I standardnog kvaliteta dobijenog destilata, ističe se strogo kontrolisan tehnološki process od prijema sirovine te tokom čitave proizvodnje. U našoj ponudi imamo sledeće vrste destilata:
-DESTILAT ŠLJIVE
-DESTILAT KRUŠKE
-DESTILAT DUNJE
-DESTILAT JABUKE
-DESTILAT VIŠNJE
-DESTILAT KAISIJE
-DESTILAT DRIJENJKA.