vocni-koncentrati

Voćni koncentrati i kaše

Koncentrisanim voćnim sokovima nazivaju se sokovi kojima je na pogodan način odstranjena određena količina vode, a ostali sastojci zgusnuti. Ovim se postižu specifična svojstva koncentrisanog soka. Koncentrisani voćni sokovi koriste se za proizvodnju sokova, nektara i sirupa. Dobijaju se uparavanjem bistrog ili mutnog matičnog soka. Koncentrisanje se vrši na visokotemperaturnom uparivaču, kao i na niskotemperaturnom, na kome je instaliran i hvatač arome.

Bitno je naglasiti da ovi naši proizvodi potpuno zadržavaju sva svojstva voća od kog su proizvedena. U ponudi imamo koncentrate sledećih voćnih vrsta:

JABUKA

ŠLJIVA

VIŠNJA