osnovni

Osnovni podaci

Untitled Document

Firma: „Maočanka-Commerce“ d.o.o. za trgovinu,otkup i preradu ljekovitog bilja i voća

Skraćeni naziv firme: „Maočanka-Commerce“d.o.o.

Sjedište: Maoča bb, 76208 Maoča, Brčko distrikt BiH

Osnovna djelatnost: 01.63 Djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve/berbe poljoprivrednih proizvoda (priprema za primarna tržišta)

Pravni oblik: Društvo s ograničenom odgovornošću

Matični broj subjekta: 1-387

Jedinstveni identifikacioni broj: 4600043740000

PDV identifikacioni broj: 600043740000

Registarski sud: Osnovni Sud Brčko distrikta BiH

Osnovni kapital društva: 695.923,70 KM (uplaćen u cijelosti)

Osnivač i vlasnik: Tursunović Novalija

Transakcijski računi i banke:

ZiraatBank BH dd Sarajevo

186 301 031 013 9477

ASA Banka dd Sarajevo

134 010 000 003 5234

Intesa Sanpaolo Banka dd Sarajevo

154 360 201 111 3255

Privredna Banka Sarajevo dd Sarajevo

101 120 000 097 6671

Devizni računi i Banke

BANKA

IBAN CODE

SWIFT

ZiraatBank BH dd Sarajevo

BA391863011200054434

TZBBBA22XXX

ASA Banka dd Sarajevo

BA391340070100209221

IKBZBA2X

Intesa Sanpaolo Banka dd Sarajevo

BA391543602011113255

UPBKBA22

Privredna Banka Sarajevo dd Sarajevo

BA391011200000976671

PBSCBA22